За перлите – YUNO Pearls
0876607809

За перлите

Вълшебството на перлите съпътства човечеството още от  древни времена. Те са считани за най-красивото и ценно творение на природата. Със своето невероятно излъчване и магическа сила, те са неизменна част от  митологията и религията на множество култури. Древните египтяни ги ценели толкова много, че не се разделяли с тях дори и след смъртта си и са били погребвани със своите перлени украшения. Известен е случаят, при който Клеопатра  сключва облог с Марк Антоний, че може в една чаша да изпие приходите от цяла провинция. След като той приема предизвикателството, тя стрива една единствена перла от своите украшения и я изпива в чаша вино.

В Римската империя те са символ на благоденствие и висок социален статус. Гърците, от своя страна, почитали божествената красота на перлите и я свързвали с любовта и брака. През Средновековието дори рицарите са носели перли, защото са вярвали, че тяхната магическа сила и блясък, ще ги предпазват от нараняване. По време на Ренесанса много кралски дворове в Европа прокарват закони разрешаващи носенето на перли единствено от аристокрацията. Със закон от 1916г., издаден от дука на Саксония, носенето на перли се разрешава и на професори, доктори и техните съпруги.

За разлика от скъпоценните  камъни и ценните метали, които се добиват от земята перлите се раждат от живи миди дълбоко в морето. Камъните трябва да се режат и полират , за да са истински красиви. Перлите не се нуждаят от обработка, те се раждат от мидите с бляскавите цветове на дъгата. В исторически план перлите са символ на благоденствие и могъщество. По времето, когато ювелирите не са владеели техниката  на полиране, перлите са имали по-висока стойност и от диамантите.