ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1.ПРЕДМЕТ

1.1 Настоящите общи условия регулират отношенията между ПЪРЛ СТОР ООД, ЕИК 204797218, в качеството му на доставчик, и клиентите на електронния магазин www.yunopearls.com. 

2.ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА 

2.1   Наименование: ПЪРЛ СТОР ООД 

2.2   Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Плачковица №5, вх. Б, ап. 25 

 2.3   Данни за кореспонденция: e-mail: [email protected] ; тел: 0876607809; гр. София, гр. София, ул. Плачковица №5, вх. Б, ап. 25; 

2.4   Вписване в публични регистри: (а)    Търговски регистър: ЕИК 204797218; (б)    Идентификационен номер на администратор на личните данни: 

2.5   Надзорни органи: 

(а)    Комисия за защита на личните данни: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: +359 2 91 53 518, е-mail: [email protected], уеб сайт: www.cpdp.bg 

(б)    Комисия за защита на потребителите: гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg   

3.ДЕФИНИЦИИ 

3.1   Договор за покупка е сключеният от разстояние чрез електронния магазин договор за покупко-продажба на една или повече конкретни стоки (артикули) между Доставчика и Потребителя. 

3.2   Доставчик е ПЪРЛ СТОР ООД, което чрез интернет сайтът yunopearls.com сключва договори за продажба от разстояние на конкретни стоки (артикули). 

3.2   Електронен магазин е интернет сайтът yunopearls.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между Доставчик и Потребител за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул) от разстояние. 

3.3   Известие / Брошура са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребителя. 

3.4   Куриер е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги. 

3.5   Поръчка е направената от Потребител заявка чрез Електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). 

3.6   Потребител/Клиент e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка с поръчката и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки (артикули). 

3.7   Стока/и са един или повече артикула предлагани чрез Интернет магазина, чийто характеристики, цена и условия за доставка са посочени на www.yunopearls.com.   

4.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН 

4.1 Електронният магазин e достъпен на адрес в Интернет www.yunopearls.com и чрез него Потребителите имат възможност да: 

 • извършат регистрация и създадат собствен профил за ползване на Електронния магазин и допълнителните услуги получаване на брошури и уведомления;
 • извършват електронни изявления във връзка със сключването и/или изпълнението на договори за покупка на Стоки; 
 • сключват договори за покупко-продажба и доставка на Стоки; 
 • извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори съгласно посочените в Електронен магазин начини и средства за разплащане; 
 • получават информация за нови стоки, промоции и други специални предложения на Доставчика; 
 • разглеждат снимки на стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка; 
 • бъдат информирани за правата, произтичащи от Закона за защита на потребителите и Закона за електронна търговия.   

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

5.1   За да се използва Електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на Стоки, Потребителят може да въведе избрани от него име (username) и парола (password) за отдалечен достъп, в случаите в които той предварително е направил регистрация или без регистрация да направи своите покупки, като е необходимо да предостави име, имейл, телефон и адрес за доставка. 

 5.2   Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. Потребителят е длъжен да не разкрива на трети лица своите потребителско име и парола. Доставчикът не носи отговорност за неправомерно използвани потребителско име и парола. 

5.3   С попълване на данните си и натискане на бутоните „Регистрация“,  Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

5.4   Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя собствен активен електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Потребителят активира регистрацията чрез електронната препратка в писмото по предходното изречение. След активирането Потребителят може да извършва поръчки чрез Електронния магазин. 

5.5   При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да и декларира, че предоставя верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна с изключение на електронния си адрес, който не може да бъде променян. 

5.6   Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, , използван за обмен на изявления между Потребителя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия.

5.11  Доставчикът може да изисква от Потребителя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.   

6.ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА 

6.1   Потребителите използват интерфейса на Електронния магазин, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика Стоки. 

6.2   Договорът се сключва на български език. 

6.3   Договорът за покупка между Доставчика и Потребителя включва като неразделни части настоящите Общи условия, достъпни на адрес www.yunopearls.com, Поръчката на Стока/и и нейното потвърждението направени при спазване на тези Общи условия чрез размяна на електронни съобщения. 

6.5   Страна по Договора за покупка с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика. В случай че Поръчката е направена без регистрация, това са данните, които са посочени в самата Поръчка. 

6.6   Поръчките се приемат на Електронния магазин 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. За да се генерира поръчка през сайта, не е задължително да регистрирате потребителски профил. Поръчването на определена/и от потребителя стока/и се извършва по следния начин:

6.1.1     Потребителят може да влезе в системата за извършване на Поръчки чрез идентифициране с име и парола, ако има създаден профил или като потребител без регистрация. 

6.1.2     Потребителят избира Стока/и от Интернет магазина и ги добавя в списък към своята електронна потребителска количка чрез бутона „Добави в кошницата“ или „Бърза поръчка“ на страницата на всеки продукт или чрез бутона „Купи“ на страница със списък от Стоки. 

6.1.3     Потребителят може във всеки един момент, преди да изпрати Поръчката, да прегледа списъка със избрани Стоки, техните цени и крайната сума за плащане, както и да добави или премахне Стока/и от потребителската си количка като по този начин лесно може да установи и поправи свои грешки при въвеждането на информация преди да бъде направено окончателното изявление за сключване на Договора за покупка. 

6.1.4     Потребителят трябва да предостави данни за извършване на доставка на избраните Стоки (име, имейл, адрес, телефон) или да се позове на данните за доставка заявени в неговия личен профил. 

6.1.5     Потребителят избира един от предлаганите начини, средства и момент за плащане на цената на Стоките прибавени в количката му. 

6.1.6     Финализирането на Поръчката става след окончателно преглеждане на списъка със Стоки прибавени в потребителската количка, цените за всяка стока и крайната сума за плащане (включително разходи за доставка – 5.00лв до офис на Еконт или точен адрес) и натискането на бутон „Доставка с наложен платеж“. 

6.1.7     След финализирането на поръчката и изпращане на така направената заявка, на посочения Основен електронен адрес или имейл от Поръчката ще бъде изпратено потвърждение със записа на въведената информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и други) потребителят ще бъде уведомяван от наш оператор по имейл или телефон. 

6.1.8     Изявлението за сключване на Договора за покупка и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 

6.1.9     Доставчикът доставя Стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.   

7.ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

7.1   Правилата на настоящата точка 7 се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в Електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. 

7.2   Основните характеристики на Стоките, предлагани от Доставчика са посочени в описанието към всяка Стока. 

7.3   В цената на Стоките с включени всички данъци. 

7.4   Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се предоставя като информация на Потребителите преди финализиране на Поръчката (т. 6.1.6) за сключване на Договора за покупка. 

7.5   Начинът на плащане, доставка и изпълнение на Договора за покупка са определени тези Общи условия, а информацията е предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика – www.yunopearls.com/payment 

7.6   Информацията, предоставяна на Потребителите по тази точка е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на Електронния магазин преди сключването на Договора за покупка. 

7.7   Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя Договори за покупка на Стоки и тяхната доставка. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на Стоките преди или в момента на доставката им съобразно начина и средството за плащане. 

7.8   Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на Стоката при спазване на следната процедура – www.yunopearls.com/returning 

7.9   В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по т.7.8, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. 

7.10  Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика Стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по т.7.8 като е длъжен да запази етикета и спази всички останали инструкции съгласно процедурата „Връщане и замяна„. 

7.11  Ако Доставчикът не може да изпълни Договора за покупка поради това, че не разполага с поръчаните Стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. 

7.12  Потребителят има законова гаранция за съответствие на Стоката/ите с Договора за продажба съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.   

8.ДРУГИ УСЛОВИЯ 

8.1   Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в Стоката/ите съобразно условията за плащане и доставка – www.yunopearls.com/payment 

8.2   Ако срокът по предходната точка не е изрично уговорен между Страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава Стоката/ите в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца. 

8.3   Потребителят трябва да прегледа Стоката/ите в момента на доставката и предаването й/им от Доставчика и ако не отговаря/т на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.   


9.ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

9.1   Изпълнението на поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

 • Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай Доставчикът ще установи контакт с Потребителя в най-кратък срок с предложение за замяна със сходен по цвят и вид продукт. След одобрение от страна на Потребителя замяната ще бъде извършена и стоката доставена. 
 • Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на Потребителя, ако е избрал банков превод. 
 • Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка. 
 • Липса на телефон за контакт с Потребителя. 

9.2   При възникване на проблеми с доставката по вина на Доставчика всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на Стоките са за негова сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на потребителя.   

10.ЗАСТРАХОВКА НА ПРАТКИТЕ  

10.1  Доставчикът застрахова за своя сметка изпратените пратки до размера на обявената стойност на съдържанието. 

10.2  Задължение на Потребителя (получателя) е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера, и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането. 

10.3  Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Потребителят (получателят на пратката) е длъжен да изиска оригинала и копие от протокола, след което да се свърже с представител на Доставчика за завеждане на рекламацията. Доставчикът се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на Потребителя.   

11.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

11.1  Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни. 

11.2  От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на Основния електронен адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията. 

11.3  Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.yunopearls.com/privacy 

11.4  Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

11.5  В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес yunopearls.com/setpass   

12.АВТОРСКИ ПРАВА 

12.1  Доставчикът като създател и собственик на Електронния магазин Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали и снимки, които са публикувани на www.yunopearls.com  само за лична употреба с нетърговска цел и при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. 

12.2  Снимките от Електронния магазин са авторски и носителя на авторското право е Доставчика. Всички те са електронно маркирани и защитени  от копиране, като всички „сурови файлове“ от тях са архивирани и служат за идентификация на оригиналите при съдебни спорове. Не се разрешава материалите /снимки/ от него да се променят по никакъв начин, както и да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. 

12.3  Употребата на публикуваните в този интернет сайт текстове, снимки и други материали за търговски или рекламни цели е забранена. Материалите на този сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба е нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби, което е скрепено със санкции.   

13.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

13.1  Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на Електронния магазин, които имат регистрация в 7 дневен срок преди промяната. 

13.2  Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви изрично в 30-дневен срок, че ги отхвърля. В случай че ги отхвърли, Потребителят няма да може да прави Поръчки за в бъдеще, а текущите му потвърдени Поръчки ще бъдат приключени при старите Общи условия. 

13.3  Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 

13.4  Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.yunopearls.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.